DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.03.2024 10:42:24 

MoonCat

HCM, neboli Hypertrophic Cardiomyopathy
 
 
 
 
 
 
HCM, jeden z největších strašáků chovatele a majitele sphynxe.... zda oprávněný či ne, to vám možná alespoň trochu napoví tato stránka.
 
 
Nemoc HCM (Hypertrophic Cardiomyopathy): postihuje levou stranu srdečního svalu, kdy se jedná o ztluštění srdeční stěny, která se po čase rozšíří natolik, že krev nemůže protékat, následkem čehož může nastat srdeční selhání. Jedná se o dědičnou nemoc, která NENÍ vyléčitelná, v případě zjištění je možno stav pouze stabilizovat, či zpomalit zhoršování. Často končí smrtí.
Vyšetření  se provádí na speciálním barevném ultrazvuku, který se nazývá Doppler a měl by jej provádět lékař kardiolog, který má s těmito problémy zkušenosti. 
Zákeřnost této nemoci spočívá v tom, že doposud u sphynxů neexistuje spolehlivý genetický test, který by ji mohl prokázat, výše uvedené vyšetření prokazuje pouze to, že v daný moment kočka nejeví příznaky onemocnění, což neznamená, že nemůže být nositelem genu způsobujícího nemoc, nebo že u ní nemoc nepropukne za půl roku, za rok, za dva roky, za pět let... nebo také nikdy a v tom je největší nebezpečí této choroby, kterou bez nadsázky můžeme nazvat tikající časovanou bombou...
 
Možné příznaky:
  • zvíře bývá klidnější, rychle se unaví
  • zrychlený dech
  • těžší dýchání až dušení
  • šelesty na srdci
Další vnější příznaky: selhání srdce, embolie, mrtvice, ochrnutí.
Může se však také stát, že kočka nejeví žádný z uvedených příznaků a náhle zemře na zástavu srdce.
 
HCM VŽDY končí smrtí, liší se pouze doba, po níž zvíře umírá.
Statistiky uvádí, že v případě negativního výsledku vyšetření, je 20% pravděpodobnost, že zvíře HCM má, v případě pozitivního výsledku je tato pravděpodobnost 100%.
 
Testování na HCM má smysl až od určitého věku, cca od 1,5 roku, tedy v době, kdy je srdce plně dorostlé.
 
 
HCM se dědí dominantně, tedy u pozitivní kočky má tuto nemoc alespoň jeden z rodičů, od postiženého rodiče se vyvine v průměru u poloviny potomků.
 
 
 
 
 
Odborné články o HCM:
 
autor MVDr. Peter Scheer, naleznete na webu kočky Adélky: Co to je HCM?
 
Diskuzi k HCM naleznete též na Modrém kocouři: HCM u Sphynxů
 
Veterináři vyšetřující na HCM: http://www.kocka-info.cz/Content2/HCMaPKD/qqqq.aspx
 
 
Tyto stránky popisují HCM pouze ve zkratce, v současné době nejobsáhlejší vyčerpávající informace nashromážděné o HCM, včetně zkušeností chovatelů a majitelů, naleznete na stránkách goisovka.cz
 
 
HCM databáze:
Existuje několik databází, kam  někteří majitelé nechávají (či spíše nenechávají) své testované sphynxy zapsat, bohužel jich není mnoho a nedá se říci, že by byly nějak často aktualizované. Databáze na Yahoo je přístupná pouze anglicky mluvícím a navíc jen registrovaným členům, já, poněvadž angličtina není zrovna můj šálek kávy, ji mám od jednoho svého sphynxího kamaráda. Nutno dále podotknout, že spousta chovatelů a majitelů sphynxů svá zvířata nenechává testovat vůbec (zde mohou být různé důvody, chovatelé považují vyšetření za zbytečné, finančně náročné, zbytečně stresující pro kočku, tvrdí, že v jejich chovu se tato nemoc nikdy nevyskytla, že je okolo HCM zbytečná hysterie a podobně, no ale otázkou je, zda tím hlavním důvodem není ten fakt, že v případě že se chovatel dozví pozitivní výsledek, rázem má po chovném jedinci a pak je tu dále již ona zmíněná finanční náročnost vyšetření, jež se pohybuje mezi 1.000-3.000,-Kč). Chovatelských stanic sphynxů je již opravdu hodně, bohužel však chovatelů kteří na tuto zákeřnou nemoc testují, již tolik není. Až si půjdete k chovateli pro toho svého sphynxe a chovatel bude patřit mezi ty, kteří své kočky nechávají testovat, zeptejte se, zda jsou výsledky testů zapsány do některé z databází HCM (u českého chovatele bych preferoval českou databázi) a pokud ne, zeptejte se jej proč tomu tak je. Vždyť jen dostatek informací a to převážně o předcích rodičů vašeho budoucího kotěte může napovídat o míře rizika se s touto zákeřnou nemocí setkat. Vyšetření rodičů v případě pozitivního zjištění HCM umožňuje chov na nemocných jedincích ukončit  a majitele potomků pozitivní kočky o možném riziku informovat (pokud chovatel testuje samozřejmě opakovaně, zpravidla ve dvouletém intervalu). Kdo o HCM četl pozorně tak ví, že se může stát, že několik let odchováváte zdravá koťátka a onemocnění se objeví najednou po mnoha letech v další generaci. Žádný chovatel na světě vám neposkytne 100% záruku, že jeho kočky či jejich potomci HCM neonemocní, avšak u těch chovatelů kteří na tuto chorobu testují máte jistotu, že v době vyšetření byl chovný pár bez příznaků, kdy každým dalším negativním vyšetřením je toto riziko minimalizováno. Chovatel před touto chorobou nezavírá oči, k chovu přistupuje zodpovědně a nehraje mrtvého brouka či dokonce vědomě nechová na nemocných zvířatech. Jen pravidelným testováním a následném vyřazení pozitivních jedinců z chovu, lze snížit výskyt této smrtelné choroby.

Bohužel, jediná JASNÁ diagnóza je ta pozitivní a jediný a prokazatelný fakt o HCM vypoví až pitva...

Databáze testovaných sphynxů na Yahoo, stav k 22.7.2009:  HCM_databaze_Yahoo.pdf [927 KB]  
 
HCMtest:          http://www.hcmtest.com/index2.html
 
 
Česká databáze na webu kočky Adélky (již neaktualizovaná): http://www.kocka-info.cz/Content2/HCMaPKD.aspx
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: Esther Verhoef - Verhallen :  Velká encyklopedie koček